İngilizce eğitimine farklı bir yaklaşım...

The Best English dil okulu size geleceğiniz için kaçınılmaz olan İngilizce eğitimini özel sınıflarda yabancı öğretmenler ve modern yöntemlerle sunuyor... The Best English olarak vizyonumuz "İngilizcesiz gelecek yok" sloganını benimsemiş kariyer sahibi olmak isteyen bireylere değişen dünya şartlarına adapte olmakta yardımcı olmak ve başarıya ulaşmalarını sağlamaktır.
   
The Best English Dil Okulu, eğitimlerinde, dünyaca kabul gören "Communicative Language Teaching" yöntemi ile konuşmaya ve kullanıma yönelik İngilizce eğitimi vermektedir. İngilizce eğitimi veren birçok dil okulu, dilbilgisi derslerine ağırlık verirken, konuşma yazma becerisini ikinci planda tutmaktadır. Oysa uygulanan bu metotla tüm bunlara eşit ağırlıkta yer verilmektedir. Ders kitaplarının yanında çeşitli görsel materyaller ile dersler daha aktif hale getirilmekte, konuşma ve sinema kulüpleri ile tüm öğrencilerin derslerde öğrendikleri İngilizce bilgisini pratikte de kullanmaları sağlanmaktadır. The Best English Dil Okulu'nda "Communicative Language Teaching" yönteminin yanısıra, "Interactive" eğitim yöntemleri de kullanılmaktadır.
 

Türkiye’nin içinden geçtiği bu tarihi dönemde gerek ekonominin dünya ile entegrasyonu gerekse AB yolunda elde edilen başarı artık İngilizcesiz gelecek olmadığını gösteriyor.Günümüzde hepimiz için İngilizceyi iyi şekilde kullanmak öğrencilere başarı,çalışanlara kariyerlerinde hızlı ilerleme ve ev hanımlarına ise hayat kalitelerini yükseltme fırsatı veriyor.The Best English dil okulu olarak her öğrencinin İngilizce eğitiminden beklentisini anlar,eğitim programımızı buna göre planlarız.

The Best English

Vizyonumuz

      Kurumumuz insana yapılan yatırımın temel olduğuna, profesyonel bir kadroyla çalışmanın başarıyı getireceğine ve başarının da paylaşılarak artacağına inanmaktadır. The Best English Dil okulu her yaştan ve her meslekten insana İngilizceyi en etkin şekilde konuşturmayı hedef edinen felsefesi ile 2006 yılında Bahçeşehir'de kurulmuştur. "İngilizcesiz gelecek yok" ilkesi ile yola çıktığımızdan bu yana kazandığımız deneyim ve İngilizceyi en etkin şekilde öğrenen öğrencilerimiz dershanemizin en başta gelen referansıdır.

 

The Best English Dil Okulu Kurucusu

The Best English Dil Okulu Ebru Arslancık Kaya tarafından Bahçeşehir’de kurulmuştur. Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden 1993 yılında mezun olan Ebru Kaya İstanbul Üniversitesi Öğretmenlik Formasyon Programını tamamladı. Daha sonra University of London, King’s College Post Graduate Diploma ve University of London İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamladı.

            İstanbul’da önde gelen özel üniversite ve özel okullarda İngilizce öğretmenliği ve bölüm başkanlığı yaptı. Bu yıllarda edindiği bilgi ve deneyimlerini The Best English Dil Okulunda en verimli bir şekilde yabancı dil eğitimi vermek amacıyla kullanmaktadır. Ebru Kaya evli ve iki çocuk annesidir.

            2006 yılından bu yana, şirketlerin yönetici ve mensuplarına, çeşitli meslek kuruluşlarından kişilere, yurtiçi veya yurtdışında Lisans veya Yüksek Lisans eğitimi almak için hazırlanan öğrencilere istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda İngilizce başta olmak üzere diğer yabancı dillerde de eğitim vermekteyiz. 
            Öğretmenlerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili yönetmelikle belirlediği, yabancı dil eğitmenliği için gerekli diploma ve formasyon eğitimine sahip, nitelikli ve branşında tecrübeli eğitmenlerdir.

 

 
 
Önceki Sayfa